Vàlvules Contenidors

 • Vàlvula pilot completa de HFC cilindre autònom
 • Vàlvula pilot completa de HFC bateries
 • Vàlvula auxiliar de HFC

Vàlvules retenció i antiretorn

 • Vàlvula antiretorn ¼” pilotatge llautó
 • Vàlvula retenció d’1″ llautó

Difusors HFC-227-ea

 • Difusor radial 360º ⅜ “
 • Difusor radial 360º3/2
 • Difusor radial 360º ¾ “
 • Difusor radial 360º 1 “
 • Difusor radial 360º 1-¼ “
 • Difusor radial 360º 1-½ “
 • Difusor radial 360º 2 “
 • Difusor 180º ⅜ “
 • Difusor 180º3/2
 • Difusor 180º ¾ “
 • Difusor 180º 1 “
 • Difusor 180º 1-¼ “
 • Difusor 180º 1-½ “
 • Difusor 180º 2 “

Diversos sistema pilotatge

 • Con pilotatge vàlvula auxiliar
 • Final línia pilotatge amb tap de ventilació

Cables emissió /pilotatge

 • Cable pilotatge ¼” tefló + malla 580mm amb cons
 • Cable pilotatge ¼” tefló + malla 700mm amb cons
 • Cable pilotatge ¼” tefló + malla 1200mm amb cons
 • Cable cautxú emissió modular 500mm amb rosques
 • Cable cautxú emissió bateries 500mm amb rosques
 • Cable cautxú emissió modular 1000mm amb rosques
 • Cable cautxú emissió bateries 1000mm amb rosques

Components cilindres

 • Tub sonda per HFC de diàmetre 28 de 755 mm
 • Tub sonda per HFC de diàmetre 28 de 1135 mm
 • Tub sonda per FHFC de diàmetre 28 de 1445 mm
 • Tub sonda per HFC de diàmetre 28 de 1670 mm
 • Junta tòrica de 60×3 embellidor rosca
 • Fixeu vàlvula unió cilindre 1″ gas
 • Casquet embellidor per a acoblament
 • Brida plana per a cilindre pilot /auxiliar
 • Tap protector vàlvula a brida
 • Junta tòrica tancament ampolla 45×2,5
 • Junta tòrica tancament ampolla 40×2,5

Pressòstats

 • Pressòstat simple
 • Pressòstat manocontacte

Components col·lectors

 • Contactor de pas amb enclavament
 • Elements de subjecció a paret col·lector (abraçadora + cargol)

Col · lectors

 • Col · lector HFC 2 cilindres 1-½” entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 3 cilindres 1-½” entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 4 cilindres 2″ entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 5 cilindres 2″ entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 6 cilindres 2″ entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 7 cilindres 2″ entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 8 cilindres 2″ -½” entrades roscades 1 “
 • Col · lector HFC 9 cilindres 3″ entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 10 cilindres 3″ entrades roscades 1″
 • Col · lector HFC 11 cilindres 3″ entrades roscades 1″

Sistemes ferramentes

 • Ferramenta metàl·lic per cilindres 26-80 litres (2 u. per cilindre)

Manòmetre vàlvules

 • Manòmetre per a HFC vàlvula

Gas HFC-227-ea

 • Kg de gas HFC-227-ea

Cilindres alta pressió

 • Cilindre alta pressió 26 litres amb caputxa
 • Cilindre alta pressió 40 litres amb caputxa
 • Cilindre alta pressió 68 litres amb caputxa
 • Cilindre alta pressió 80 litres amb caputxa

Adhesius

 • Adhesiu cos cilindre
 • Adhesiu etiqueta banana

Comporta alleujament pressió

 • Comporta 300×300
 • Comporta 330×330
 • Comporta 380×380

Recàrrega /retimbrat /revisió cilindres de HFC

CONCEPTE:

 • Revisió vàlvula (Procediment tipus B)
 • Encadellat vàlvula + tub sifó
 • Embalatge
 • Adhesiu cos cilindre
 • Etiqueta banana
 • Transvasament tanc a ampolla
 • Pressió N2
 • Retimbrat
 • Inspecció i marcat
 • Recuperació gas (cil a tanc)
 • Revisió vàlvula (Procediment tipus A)
 • Eliminar òxid ogiva
 • Pintat de ogiva sense 2 N
 • Pintat de ogiva amb 2 N
 • Netejar brida i el seu òxid
 • Neteja i pintat de cilindre