La nostra història

A SEGURETAT S.M. ALCARRÀS ens dediquem a la protecció contra incendis, formació, càrrega de gasos industrials i alimentaris.

Som una empresa consolidada en el mercat, disposem de personal amb una dilatada experiència  en el sector, una formació continuada en les noves tecnologies i la confiança de grans i petites empreses tant a nivell local com nacional.

La nostra activitat principal està centrada en:

CÀRREGA I RETIMBRE D’EXTINTORS

CÀRREGA I RETIMBRE D’EXTINTORS DE POLS ABC
CÀRREGA I RETIMBRE D’EXTINTORS D’AIGUA I ESPUMOGEN
CÀRREGA I RETIMBRE D’EXTINTORS DE DIÒXID DE CARBONI (C02)

DIFERENTS BARREGES DE GAS ALIMENTARI

80/20
70/30
60/40
50/50

CÀRREGA I RETIMBRE D’AGENTS D’EXTINCIÓ​

CÀRREGA I RETIMBRE D’AGENTS D’EXTINCIÓ HFC227 – FM200

CÀRREGA I RETIMBRE D’AGENTS D’EXTINCIÓ HFC23 – F13

CÀRREGA I RETIMBRE D’AGENTS D’EXTINCIÓ CO2, ARGÓ, NITRÒGEN, AIGUA NEBULITZADA

CÀRREGA I RETIMBRE D’AGENTS D’EXTINCIÓ PER FK 5-1-12

ALTRES CÀRREGUES I RETIMBRES D’AGENTS D’EXTINCIÓ (CONSULTAR)

CÀRREGA I PROVES HIDRÀULIQUES DE GAS ALIMENTARI

GAS CO2 ALIMENTARI
GAS N2 ALIMENTARI

Cursos de formació

TÈCNIC EN SISTEMES CONTRA INCENDIS

BÀSIC DE PRIMERS AUXILIS

EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ

BÀSIC D’EXTINCIÓ I PREVENCIÓ D’INCENDIS

TREBALLS D’ALÇADA I ESPAIS CONFINATS

MANIPULADOR DE GASOS FLUORATS D’AGENTS EXTINTORS

CARRETONERS I PLATAFORMES ELEVADORES

Asociacions:

Certificacions / Habilitacions:

UNE-EN-ISO 9001:2015
CERTIFICAT D'APROVACIÓ DE SERVEI INTERN D’INSPECCIÓ DE CONTROL PERIÒDIC EAT
EMPRESA I PERSONAL HABILITATS EN GASOS FLUORATS
CENTRES DE RECÀRREGA DE RECIPIENTS A PRESSIÓ TRANSPORTABLES (ITC EP-6)
RECI 00306644 RIPCI 513/2017
GASOS FLUORATS CAF25GV04FA
Registre Sanitari Núm: RSIPAC 31.04939/CAT Núm: RGSEAA 31.003234/L
ADR MERCADERIES PERILLOSES
Centre productor de residus Nº P-76288.1
Certificat d'Aptitud Professional
Centre de recàrregues d’equips a pressió transportables
Centre ERA’S i activitats subaquàtiques
Personal habilitat segons RIPCI 513/2017
Formació per habilitar tècnics PCI
Centre formador de Vigilants de Seguretat
AMPOLLES D'EQUIPS RESPIRATORIS (ITC EP-5)