CURS BÀSIC

Objectius

Aprendre a valorar el nivell de consciència del pacient. 

Realitzar de forma eficaç una RCP bàsica. 

Realitzar tècniques de suport vital bàsic (massatge + ventilacions). 

Realitzar massatge cardíac extern de qualitat. 

Ventilar boca a boca i boca a nas. 

Col·locar al pacient en posició lateral de seguretat (PLS). 

Maniobres d’obertura / desobstrucció de la via aèria (maniobra de Heimlich). 

Actuació davant de diferents tipus de traumatismes, cremades, hemorràgies, picades, xocs.

DESTINATARIS

Tots els treballadors de l’empresa.

PROFESSORAT

Els professors del curs són mètges i diplomats en infermeria, amb àmplia experiència en tècniques de primers auxilis.

DURACIÓ

La duració d’aquest curs és de 3 hores.

CERTIFICAT

S’expedeix un certificat individual per a cada treballador i un altre amb la relació dels assistents per a l’empresa.

METODOLOGIA

Els continguts teòrics s’imparteixen a una aula multimèdia on, a part de mostrar continguts digitals també es disposa d’equips per donar suport a les explicacions teòriques.

Hi ha continguts pràctics que es realitzen a la mateixa aula, com les pràctiques de RCP bàsica.

PROGRAMA

Categorització de les lesions.

Tipus de lesions

Tipus de fractures. 

Tractament d’emergència davant una fractura.

Tipus de ferides.

Tractament d’emergència de les ferides.

Parada cardio-respiratòria.

Com actuar davant d’un ennuegament.

Tipus de cremades.

Tractament d’emergència de les cremades.

Realitzar al pacient inconscient la posició lateral de seguretat.

Tipus de ferides.

Tipus de traumatismes.

Actuació davant un traumatisme.

ALTRES CURSOS

CONTRA INCENDIS

Informació sobre cursos contra incendis.

SEGURETAT EN EL TREBALL

Informació sobre cursos de seguretat en el treball.