Disposem de càrregues i retimbres per als diferents tipus d’extinció.