Disposem de càrregues i retimbres per als diferents tipus d’extinció.

 • Extintor de pols ABC d’1 kg, 3 kg i 6kg.
 • Extintor de pols ABC de 6 kg ALTA EFICÀCIA 34A 233B (Homologat per a tensions elèctriques de fins a 50.000V).
 • Extintor de pols ABC de 9 kg.
 • Extintor de pols ABC de 25 kg i 50 kg sobre rodes.
 • Extintor de C02 de 2kg i 5kg.
 • Extintor automàtic de pols ABC de 6kg i 9kg.
 • Extintor d’aigua + additius de 6 litres.
 • Extintor 6 litres 75F.
 • Extintor tipus “D” 6 kg i 9 kg.
 • Extintor tipus “D” 9 kgs.
 • Extintors de gas HFC-227-ea en 3, 6, 9 i 25 kg.
 • Extintors de CO2 de 10 i 20 kg amb i sense carro.
 • Extintors d’aigua + additius de 9 litres.
 • Extintors portàtils sèrie marina.
 • Extintors de pols de 2 i 12 kg.

Extincions fixes, manuals o automàtiques, per pols químic, amb detecció per cable tèrmic. 

Extincions fixes, manuals o automàtiques, per C02, amb detecció per cable tèrmic.

Sistema automàtic o manual d’extinció d’incendis per a focs d’abocaments d’hidrocarburs en assortidors de combustible.

 • Model patentat.
 • Protecció en zones de proveïment de carburant per a vehicles en estacions de servei de combustible, davant el risc de vessament de combustible i incendi.

Un conjunt de solucions especialitzades i amb la major qualitat i seguretat disponible en el mercat per a cada tipus de cuina. Característiques:

 • Sistema amb Avaluació Tècnica d’Idoneïtat.
 • • Sistema d’extinció per solució aquosa especial per a focs de tipus “F”. Producte homologat per a extincions en cuines.
 • Producte acreditat i assajat en Laboratori per a focs de tipus “F” de cuines.
 • Apaga i no permet reiniciar el foc.
 • Fàcil muntatge i manteniment.
 • Producte ecològic.
 • Models patentats.

Extincions fixes, manuals o automàtiques, per aigua + A-FFF, amb detecció per cable tèrmic.

Extincions fixes manuals o automàtiques per HFC-227-ea, amb detecció per cable tèrmic.

 • El sistema actua en incendis que es generin en zones de proveïment de carburant de vehicles durant l’ús de l’assortidor de combustible.
 • El sistema pot actuar per temperatura (detecció automàtica) o de manera manual. Està dissenyat perquè l’agent extintor surti per ambdós costats de l’illa on es troba l’assortidor.
 • Dissenyat per a oferir una protecció adequada a l’usuari de l’assortidor en cas que es produeixin vessaments de combustible i es generi un incendi en les zones de proveïment de carburant habilitades.