CURS BÀSIC DE TREBALLS EN ALÇADA

En aquest curs s’estudia la definició de treball en alçada i la normativa d’aplicació.

S’aprenen els tipus d’escales i plataformes, l’ús de la línia de vida vertical i horitzontal i els EPI (equips de protecció individual) per a fer treballs en alçades.

Es practica els tipus de nusos comuns i l’ús de punts d’ancoratge fixos. Els horaris del curs són a convenir en funció de les necessitats de l’empresa.

CURS BÀSIC DE TREBALL A ESPAIS CONFINATS

S’aprèn la classificació dels espais confinats segons l’amplitud de l’entrada i la sortida i els riscos potencials com l’asfíxia per falta d’oxigen, el risc d’explosió o incendi i el risc d’intoxicació per inhalació de contaminants.

A més a més, s’estudia les mesures de prevenció bàsiques, els procediments de treball i els EPI (equips de protecció individual) necessaris i les normes de ventilació, rescat i auxili d’accidentats.

El curs inclou una simulació.

CURS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA I PRÀCTICA AMB ERA
(EQUIP DE RESPIRACIÓ AUTÒNOM)

Formació teòrica-pràctica per a donar a conèixer els diferents tipus de protecció respiratòria.

El curs inclou recomanacions per a la selecció i ús dels equips segons els riscos per als quals estan dissenyats, per a obtenir el major rendiment possible del seu ús i manteniment.

CURS D’OPERADOR DE CARRETONS I PLATAFORMES ELEVADORES

El curs es basa en l’aprenentatge de la normativa aplicable, els riscos laborals i les mesures de prevenció i de protecció a adoptar en la conducció de carretons i plataformes elevadores.

També els conceptes bàsics en Prevenció de Riscos Laborals aplicats a la utilització d’aquests equips de treball.

Té una durada mínima de 5 hores (3 hores teòriques + 2 hores pràctiques en un circuit tancat).

ALTRES CURSOS

Primers auxilis

Informació sobre cursos de primers auxilis.

contra incendis

Informació sobre cursos contra incendis.